Conservering en restauratie

Lijst_beschadiging_tijdensLijst_beschadiging_bijgewerktVoor het behouden van kunstobjecten is het voorkomen van schade belangrijk. Dit wordt preventieve conservering genoemd. Onder preventieve conservering vallen de maatregelen die de objecten beschermen zoals het juiste klimaat, de hoeveelheid licht en het juist hanteren en ophangen en tentoonstellen van objecten. Als bij voorbeeld een schilderij opgehangen is boven de verwarming kunnen er scheuren of barsten ontstaan door de warme lucht.

Restauratie is het geheel van handelingen aan een beschadigd of gedeeltelijk verloren gegaan voorwerp met het doel deze terug te brengen in een van tevoren gedefinieerde toestand (definitie ICOM-CC). De restaurator kan men beschouwen als de dokter van de kunstvoorwerpen. Eerst vindt er een onderzoek plaats, dan een diagnose, gevolgd door een eventuele ingreep of behandeling. Bij restauraties moet restauratie-ethiek gevolgd worden: 1. Het behouden van zoveel mogelijk origineel materiaal. 2. Alle materialen die gebruikt worden en alle behandelingen die verricht zijn moeten ongedaan gemaakt kunnen worden zonder dat oorspronkelijke materiaal daarbij beschadigd wordt. 3. Een restaurator hoort alle verrichte behandelingen te documenteren en een restauratierapport te maken.

 

Leave a Reply