Projecten

 • 2019 restauratie van 10 schilderijen voor de tentoonstelling Barbizon van het Noorden in het Drents Museum: Schaapscheren in Drenthe door Frans Courtens (1850-1943), Gezicht op boom en bosjes door Cornelis Biljard (1813 – 1855), Dorpsfeest te Elp door Reinhart Dozy (1880 – 1947), Het Kamperzand door Jan Meine Jansen (1908 – 1994), Gezicht op de Brink te Assen door George Laurens Kiers (1838 – 1916), Taco Mesdag in zijn atelier ‘Rezzago’ te Vries door Geesje Mesdag-van Calcar (1851-1936), Opgaande maan door Alphonse Stengelin (1852-1938), Gezicht op Oranjekanaal door Louis Albert Roessingh (1873-1957), Drie Schoffelende vrouwen door Erasmus Bernhard van Dulmen Krumpelman (1897-1987) en Hageneind Tynaarlo door Evert Musch (1918-2007)
 • 2019 restauraties voor particulieren.
 • 2019 conditiecontrole van Italiaanse bruiklenen voor de tentoonstelling Sprezzatura in het Drents Museum te Assen.
 • 2019 restauratie van het olieschilderij op doek, Het portret van Professor Muis, door Bernardus Accama, 1744, uit de collectie professorenportretten van universiteit Franker van het Museum Martena te Franeker.
 • 2019 restauratie (o.a. bedoeking) van het olieschilderij op doek, De Brugzicht met een boot, door Dirk Piebes Sjollema (1760-1840) voor het Museum Heerenveen.
 • 2018 restauraties van schilderijen in de uitleencollectie van de Centrum Beeldende Kunst Groningen.
 • 2018 restauraties voor particulieren.
 • 2018 Restauratie van het olieschilderij op paneel, Het Portret van Aaltje Juckema, 1640, voor het Fries Museum.
 • 2018 Restauratie van twee olieschilderijen op paneel van Lambert Jacobzs, Het bezoek van drie engelen aan Abraham en Jacob kust Rachel en is tot tranen geroerd, uit begin 17de eeuw.
 • 2018 Conditierapportage van twee olieschilderijen op doek door Wybrandt de Geest, 1632, voor de tentoonstelling High Society in het Rijksmuseum, Amsterdam.
 • 2018 Restauratie van het olieschilderij op doek Drents Madonna door Josef Israels voor het Drents Museum   http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/132894/Drents-Museum-verwerft-Drentse-Madonna-van-Jozef-Israels
 • 2017 Advisering klimaatmaatregelen in het historisch buitenhuis Fogelsangh State te Veenklooster.
 • 2017 Restauratie van zowel hedendaagse als oude schilderijen in privébezit.
 • 2017 Restauratie van een portret van de familie d’Ansembourg, 17de eeuw.
 • 2017 Restauratie en conservering van verschillende hedendaagse en moderne schilderijen voor Centrum Beeldende Kunst Groningen.
 • 2017 Restauratie van het portret van Rudolf Acricola, 15de -16de eeuw, voor het Museum Martena te Franeker.
 • 2017 Onderzoek en restauratie van een Stilleven voor het Museum Martena te Franeker.
 • 2017 Restauratie van twee portretten van Vilmos Huszar, gedateerd 1909, in privébezit.
 • 2017 Conditierapportage van schilderijen uit de 16de en 17de eeuw voor het Museum Martena te Franeker.
 • 2017 Conditierapportage van schilderijen voor het Drents Museum.
 • 2017 Conditierapportage van schilderijen voor het Fries Museum.
 • 2017 Conditierapportage en restauratie van olieschilderij op paneel van Petrus Kiers, genaamd Kaarslicht, gedateerd ca. 1850, in privébezit.
 • 2017 Afbouw van de tentoonstelling en conditiecontrole van bruiklenen van de tentoonstelling Lawrence Alma-Tadema in het Fries Museum.
 • 2016- 2017 Restauratie deuren van de Questius-kast voor tekeningen en grafiek, eigendom Fries Museum.
 • 2016 Restauratie rouwbord kerk Groningen
 • 2016 Restauratie rouwbord familie d’Ansembourg
 • 2016 Conditiecontrole en – rapportage van de schilderijen in bruikleen in de tentoonstelling van Lawrence Alma-Tadema in het Fries Museum
 • 2016 Restauratie van het portret van van Bartolt Entens van Mentheda van het Fries Museum
 • 2016 Restauratie van de portretten van Suffridus en Titia Westerhuis, in bruikleen van het Museum Martena te Franeker
 • 2016 Restauratie van het schilderij ‘Hunebed’ door H.D. Kruseman van Elten voor het Drents Museum
 • 2016 Conserveringswerkzaamheden op schilderijen ter voorbereiding van de tentoonstelling van Lawrence Alma-Tadema in het Fries Museum. Zie http://www.lc.nl/plus/Drie-lijsten-van-Alma-Tademas-gerestaureerd-21145269.html en http://www.omropfryslan.nl/nieuws/schilderij-van-alma-tadema-terug-gerestaureerde-lijsten
 • 2016 Restauratie van het schilderij van H. Bogaerts in particulier bezit
 • 2015 Projectleider ‘Klimaat en licht’ in het historisch buitenhuis Fogelsangh State in Veenklooster
 • 2015 Restauratie van het grote schilderij van Jo van Dijk op locatie Provinciehuis Groningen
 • 2015 Restauratie van het schilderij van Geesje Mesdag van Calcar ‘Boerenpaar in stal met pluimvee’ en het schilderij van Taco Mesdag ‘Voor de buy’ voor de Gemeente Hoogezand- Sappemeer
 • 2015 Restauratie van van het schilderij van Hermanus Koekoek jr., particulier bezit
 • 2015 Restauratie van het schilderij  van G.W. van Blaaderen, ‘Waschvrouwen aan de Seine’ voor het Stedelijk Museum Alkmaar
 • 2015 Restauratie van het Portret van Haije van der Kooi, in bruikleen van het Museum Martena in Franeker
 • 2015 Restauratie van het Portret Maria Louise van Hessen Kassel en het Portret van Johan Willen Friso van Nassau-Dietz, de Stadhouder van Friesland en Groningen voor het Fries Museum
 • 2015 Het geven van de workshop ‘Kwaliteitszorg bij beheer en presentatie van museum collecties: Schilderijen’ in samenwerking met de Museumfedratie Fryslân, op locatie Fries Museum in Leeuwarden
 • 2014 – 2015 -2016 Restauratieopdrachten voor particulieren
 • 2014 Restauratieopdrachten voor het Fries Museum in Leeuwarden
 • 2014 Conditiecontrole van schilderijen voor de tentoonstelling ‘Pjutten en Beukers’ in het Martena Museum in Franeker
 • 2014 Conditiecontrole van de schilderijen voor de tentoonstelling ‘Hier kom ik weg’ van Daniël Lohues in het Drents Museum
 • 2014 Restauratieopdrachten voor de Centrum Beeldende Kunst in Groningen
 • 2013  Restauratie van een olieschilderij en uitvoeren werkzaamheden voor de totstandkoming van de nieuwe opstelling in het Nieuw Fries Museum, Leeuwarden
 • 2003 – 2013 Consulent conservering bij Museumfederatie Fryslân, provincie Friesland
 • 2010 -2012 Restauratie olieschilderijen en verbetering inlijsting collectie voor het Stedelijk Museum Zwolle
 • 2009  Preventieve conservering en verbetering inlijsting collectie schilderijen het Museum Admiraliteitshuis Dokkum
 • 2008 Organiseren en uitvoeren werkzaamheden voor de totstandkoming van nieuwe opstelling in het Hannemahuis Centrum voor Harlinger Cultuur en Historie
 • 2008 Uitvoering Project Erfgoed van de Oorlog in het Verzetsmuseum Friesland voor affiches en foto’s
 • 2008 Project verbetering van inlijsting van collectie schilderijen van Museum Hindeloopen
 • 2007 Project conditierapportage en verbetering inlijsting van de collectie schilderijen van Museum Martena, Franeker
 • 2006 Uitvoeren Quick Scan inventaris over de condities van de collecties van Verzetsmuseum Amsterdam, Verzetsmuseum Friesland en Kamp Westerbork in opdracht van Ministerie van OCW
 • 2005 Coördinatie verhuizing van het Museum ‘t Coopmanshûs, Franeker

 

 

Leave a Reply